Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2015 målbeskrivelsen
Aalborg - 29. oktober 2015

2004 målbeskrivelsen
Holstebro - 2004
Viborg - 2004
Aalborg - 2004
Aarhus - 2004

Lægefaglig indstilling
Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling - 2. december 2014
Lægefaglig indstilling - 15. november 2011
Lægefaglig indstilling - 11. marts 2009