Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:

 

6. marts 2017

12. september 2016 - temamøde med gennemgang af ansøgninger til tutorfunktionen i Videreuddannelsesregion Nord (intet referat)

15. marts 2016

3. september 2015

13. maj 2015

3. februar 2015

13. juni 2014