Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
Aalborg Universitetshospital - 19.01.2016
Sygehus Vendsyssel - 19.01.2016
Aarhus Universitetshospital - 19.01.2016
Regionshospitalet Randers - 19.01.2016
Hospitalsenhed Midt - 19.01.2016
Hospitalsenheden Vest - 19.01.2016


2007 målbeskrivelsen
Generelt - 21. maj 2008

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling – 4. marts 2014
Lægefaglig indstilling – 23. januar 2008
Lægefaglig indstilling – 2003