Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:
14. maj 2018
3. oktober 2017
19. juni 2017

29. november 2016

26. september 2016
6. juni 2016
19. januar 2016
9. marts 2015
15. september 2014
2. juni 2014