Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2012 målbeskrivelsen
Hjørring - 11. juni 2014
Holstebro - 11. juni 2014
Randers - 11. juni 2014
Viborg - 11. juni 2014
Aalborg - 11. juni 2014
Aarhus - 11. juni 2014

2007 målbeskrivelsen
Hjørring - 23. januar 2008
Holstebro - november 2008
Randers - 23. januar 2008
Skive - 23. januar 2008
Aalborg - 23. januar 2008
Aarhus - Aalborg/Aarhus - 21. maj 2008
Aarhus - 23. januar 2008
Aarhus - Aalborg - 23. januar 2008
Aarhus - Aarhus - 23. januar 2008

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling – 4. marts 2014