Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2016 målbeskrivelsen
Horsens - 12. oktober 2017
Klinik Psykiatri Nord - 2. marts 2018
Regionspsykiatrien Midt - 2. marts 2018
Vest
- 12. oktober 2017
Aalborg, Klinik Syd - 5. december 2017
Aarhus Risskov afd. P - 12. oktober 2017
Aarhus Risskov afd. Q - 2. marts 2018

2007 målbeskrivelsen
I-bogen - februar 2008

2004 målbeskrivelsen
Brønderslev - 2005
Herning - 2004
Holstebro - 2004
Randers - 2004
Silkeborg - 2004
Viborg - 2004
Aalborg Vest - 2004
Aalborg Øst - 2004
Aarhus Nord Risskov - 2004
Aarhus Syd Risskov - 2004

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling – 17. september 2016