Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.


2013 målbeskrivelsen

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering
31. august 2018

Psykiatriens stabe
31. august 2018

Sociallægeinstitutionen
31. august 2018

Socialmedicinsk Enhed
31. august 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn & Rådgivning - 31. august 2018


Region Midtjylland, CFK, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering - 4. december 2013
Region Midtjylland, Kvalitet og Data - 5. februar 2014 
Regionshospitalet Randers, Afdeling for Folkeundersøgelser - 17. september 2013
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord - 4. december 2013
Aalborg Universitetshospital, Socialmedicinsk Enhed - 4. december 2013
Aarhus Universitetshospital, Abdominalcentret - 17. september 2013
Speciallægeinstitutionen, Aarhus Kommune - 29. oktober 2015
Psykiatriske stabe, HR & Kvalitet, Budget & Plan, Region Nordjylland - 12. maj 2016
Vestdansk Center for Rygmarvsskadede - 17. marts 2017

2007 målbeskrivelsen 
Region Midtjylland, CFK, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering - 3. juni 2013 
Region Midtjylland, Center for Folkesundhed - 2009
Region Midtjylland, Lægelig Uddannelse - januar 2010
Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Nordjylland - 2009
Aalborg Sygehus, Socialmedicinsk Enhed - 2009
Aarhus kommune, Sociallægeinstitutionen - marts 2010

Videreuddannelsesregion Nord - 2007

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling – 27. september 2017