Region Midtjylland

Lægefaglig indstilling (3. juni 2013) - generel

Hospitalsenhed Midt:
Lægefaglig indstilling - 17. september 2016

Hospitalsenhed Vest:
Lægefaglig indstilling - 30. maj 2018

Regionshospitalet Randers:
Lægefaglig indstilling - 30. maj 2018

Universitetshospitalet Aarhus:
Lægefaglig indstilling - 11. december 2017

Hospitalsenheden Horsens
Lægefaglig indstilling - 30. maj 2018

Region Nordjylland

Aalborg Universitetshospital:
Lægefaglig indstilling - 31. maj 2017

Regionhospitalet Nordjylland:
Lægefaglig indstilling- 31. maj 2017