Læringskursus udbydes af Region Nordjylland, HR – Uddannelse og Læring.


Formål
Formålet med kurset i Læring er at bibringe dig de redskaber og metoder, der kan anvendes i den kliniske dagligdag og dermed understøtte dine muligheder for at erhverve og vise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling (læringsmål 15 i målbeskrivelsen).


Du skal kunne:

  • Søge viden med relevans for det kliniske arbejde og forholde sig kritisk til kilder
  • Undervise kolleger og andre personalegrupper


Hensigten er, at du bliver i stand til at identificere læringsmuligheder og planlægge egen læring. Kompetencer indenfor rollen professionel, foruden akademikerrollen, bør inkluderes i kurset.

Delmål fra læringsmål 13 i målbeskrivelsen er inkluderet i kurset. Du skal kunne:

  • Handle i henhold til gældende lov og etiske konventioner
  • Reflektere over egen viden og evner samt erkende egne begrænsninger


Yderligere information
For yderligere oplysninger om kursets indhold, afholdelse, tilrettelæggelse samt tilmelding, henvises til kursusudbyderens hjemmeside: Region Nordjylland, HR - Uddannelse og LæringRetsgrundlag
Målbeskrivelsen for den Kliniske Basisuddannelse findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontaktpersoner

Lotte Dalkjær Rindom, udviklingskonsulent, mail: lodr@rn.dk, tlf.: 2248 7428