round corners

Uddannelsesprogrammer


Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af det regionale råd for lægers videreuddannelse.
 

Introduktionsuddannelsen

Godkendt i 2013
Region Midtjylland - 6 mdr.
Region Midtjylland - 12 mdr.
Region Nordjylland

Godkendt i 2011
Region Midtjylland


Hoveduddannelsen

Godkendt i 2014
Herning
Herning/Holstebro - Herning - Herning/Holstebro
Holstebro - Herning - Holstebro
Horsens
Randers
Silkeborg
Viborg
Viborg - kombineret med fagområdeuddannelse i Akut medicin 
Aarhus - A
Aarhus - B

Midtjylland - Øst
Godkendt i 2011
Horsens – Horsens – Horsens – Skejby
Godkendt i 2010
Horsens - Horsens - Horsens - Horsens - Skejby eller Randers
Godkendt i 2009
Århus afd. P – Århus afd. A – Skejby – Skejby – Risskov
Århus afd. P – Århus afd. C – Skejby – Skejby – Risskov
Randers – Randers – Randers – Randers – Randers
Randers – Randers – Randers – Randers – Risskov
Horsens – Horsens – Horsens – Skejby
Horsens – Horsens – Horsens – Randers

Midtjylland - Midt 
Godkendt i 2011
Viborg - Silkeborg - Viborg - Skejby - Risskov
Viborg - Silkeborg - Viborg - Viborg - Viborg
Viborg  – Silkeborg – Viborg - Silkeborg – Risskov (gammel)
Viborg  – Silkeborg – Viborg - Silkeborg – Viborg (gammel)
Viborg - Viborg - Viborg - Viborg - Viborg (gammel)
Godkendt i 2010
Viborg  – Silkeborg – Viborg - Silkeborg – Risskov
Viborg  – Silkeborg – Viborg - Silkeborg – Viborg
Viborg - Viborg - Viborg - Viborg - Viborg

Midtjylland - Vest
Godkendt i 2010
Herning – Herning – Herning - Herning – Herning
Godkendt i 2009
Herning  – Holstebro -  Herning - Holstebro – Herning


round corners