1. oktober 2009 påbegyndte det første hold læger Region Midtjyllands akutlægeuddannelse.  Siden da har der været opstart af nye hold en gang om året i september/oktober.

Hvem kan deltage?
Uddannelsen er primært for speciallæger og læger på sidste år af hoveduddannelsen, som til dagligt arbejder på akutafdelinger eller andre afdelinger med akutte patienter. Deltagelse på akutuddannelsen sker efter aftale med arbejdsgiver.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består af en kursusrække på 30 kursusdage fordelt på 2 år, og afsluttes med en projektopgave. Som akutlæge får du især kompetencer som leder, teamorganisator og flowmaster, samt kompetencer som faglig ekspert og underviser i akutmedicin.

Tilmelding
Kursusoversigt og yderligere beskrivelse af akutlægeuddannelsen finder du på Plan2Learn.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte ac-medarbejder Trine Kirkegaard Petersen på tlf. 7841 0776 e-mail: Trine.Kirkegaard.Petersen@stab.rm.dk eller kontakte konsulent Anette Jakobsen på tlf. 3052 0250 e-mail: Annette.Jakobsen@stab.rm.dk