I løbet af dit uddannelsesforløb til speciallæge kan der indtræffe begivenheder, der gør det nødvendigt at ændre på forløbet. Det kan f.eks. være barselsorlov, orlov til forskning eller længere sygdomsforløb. 

Hvad du skal gøre i den forbindelse kan afhænge af, hvor du er i uddannelsesforløbet.


Der gælder som udgangspunkt to grundregler:

  • Alle overgange mellem delforløb, skal ske til den første i måneden. Derfor kan det første delforløb efter en orlov blive forlænget en smule, således at det afsluttes den sidste dag i måneden. Dette sker for at lette introduktionen på den nye afdeling og for at gøre det nemmere at planlægge vagter. 

  • Rækkefølgen af delforløb ligger som udgangspunkt fast. Det vil sige, at efter endt orlov vil rækkefølgen af delforløbene fortsætte som oprindeligt planlagt, men blot med andre datoer.

Med fordel kan sekretariatets ansøgningsskema anvendes som skabelon til ansøgningen.Kontakt til Videreuddannelsessekretariatet

Kontakt til afdeling