Hvis du er fraværende i mere end 10% af tiden i et delforløb, skal din ansættelse forlænges svarende minimum til dit fravær. Fravær er for eksempel sygdom, barsel, omsorgsdage og barnets sygedag.

Møder og kurser som den uddannelsessøgende læge er blevet sendt på efter aftale med ansættelsesstedets ledelse tæller ikke som fravær.

Ferie regnes ikke som fravær. Det er dit ansvar, i samarbejde med afdelingen, at dokumentere at dit fravær ikke overstiger 10%.

Når afdelingen underskriver attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement, bekræfter de, at dit fravær er under 10%. Hvis du har for meget fravær, skal du kontakte Videreuddannelsessekretariatet, så der kan laves en ny uddannelseskontrakt til dig. Du behøver ikke involvere de efterfølgende afdelinger, da Videreuddannelsessekretariatet orienterer dem.

Udregning af fravær
Til udregning af fravær bruger Videreuddannelsessekretariatet en model, der opererer med hele antal dage. I modellen er der 30 dage på en måned og 360 dage på et år. Da du maksimalt må være fraværende i 10% af tiden, betyder det, at du højest må have 36 fraværsdage på et år, før du skal forlænges. 

Der gælder de almindelige arbejdsmarkedsregler i forhold til fravær. Det betyder, at hvis du melder dig syg fredag og rask igen onsdag, tæller både fredag, lørdag, søndag, mandag og tirsdag som fraværsdage. Det gælder også selvom du ikke havde planlagt tjeneste mellem fredag og onsdag.