I perioden 10. marts til 30. juni var alle kurser aflyst, og en del læger var tilbageholdt eller omplaceret efter beslutning fra regionerne og Regeringen.

Fra den 1. juli 2020 er der sket en gradvis normalisering af den lægelige videreuddannelse herunder bl.a. genoptagelsen af kursusaktiviteten i den lægelige videreuddannelse. 

Danmark oplever nu, at antallet af smittede er stigende. Det har betydet nye restriktioner generelt i samfundet. For øjeblikket er det dog fortsat muligt at fastholde den nuværende aktivitet af den lægelige videreuddannelse, som vi har haft siden 1. juli 2020.

Dette betyder bl.a., at den obligatoriske kursusaktivitet i den lægelige videreuddannelse kan fortsætte. Det gælder både de generelle obligatoriske kurser, forskningstræningskurser og de specialespecifikke kurser.

Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse udsendt anbefalinger for kursusafvikling af Sundhedsstyrelsens kurser i den lægelige videreuddannelse. De tre videreuddannelsesregioner følger disse anbefalinger i forbindelse med planlægning og afholdes af de generelle obligatoriske kurser. Dette vedrører bl.a. antal kursister pr. hold, afstand, socialt samvær, udluftning og andre generelle anbefalinger til, hvordan man skal færdes ifm. kursusafviklingen.