Obligatoriske kursusaktiviteter inden for lægelig videreuddannelse fortsætter, da det betragtes som en del af kritisk aktivitet fortsat at uddanne speciallæger.

Kursusaktiviteterne skal fortsat afholdes jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 8. oktober. Obligatorisk kursusaktivitet i den lægelige videreuddannelse afholdt i Region Nordjylland undtages fra Region Nordjyllands nuværende forsamlingsloft på 10 personer. Det betyder, at man på kurserne kan samles op til 20 personer. Der henstilles til i videst mulig omfang at arbejde med former, der reducerer antallet af deltagere, ved eksempelvis at dele deltagere op i mindre hold/grupper eller give mulighed for virtuel deltagelse.

Det anbefales, at kursister bosiddende/arbejdende i en af de berørte kommuner gives mulighed for at deltage online hvis muligt, eller at kursusdeltagelsen udskydes i den berørte periode, hvis ikke dette skaber unødig forsinkelse i speciallægeuddannelsen.