Alle obligatoriske kursusaktiviteter inden for lægelig videreuddannelse afholdes indtil videre som planlagt i 2021

Kursusaktiviteterne afholdes således de til enhver tid overholder de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og de to driftsregioner.