Der er tre generelle kurser – SOL1, SOL2 og SOL3.

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Du skulle have modtaget besked om tidspunkt for erstatningskursus.  Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse. Videreuddannelsessekretariatet giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.