Denne autorisation søges af rigtig mange gennem www.logbog.net  Alle kompetencer, de generelle og specialespecifikke kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt før ansøgningen indsendes. Ansøgningen kan indsendes op til ½ år før hoveduddannelsen afsluttes, hvis det eneste, du mangler, er godkendelse af tid for den afsluttende ansættelse. Godkendelse for tid kan eftersendes i den sidste måned af hoveduddannelsen, så speciallægeautorisation kan opnås på det tidspunkt, hvor hoveduddannelsen afsluttes.

Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at speciallægeautorisation ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning, da ansøgningen så ikke kan indsendes.

Videreuddannelsessekretariatet godkender midlertidigt de(t) aflyste generelle kurser/kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives tidligst ½ år før dit hoveduddannelsesforløb afsluttes, således at du har mulighed for at indsende ansøgning om speciallægeanerkendelse.

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der i udgangspunktet ikke gives forhåndsgodkendelse af de specialespecifikke kurser. Hvis et eller flere specialespecifikke kurser ikke kan gennemføres under uddannelsen som følge af COVID-19, skal du selv kontakte hovedkursuslederen med henblik på en vurdering af, hvorvidt det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er fortsat hovedkursuslederen der skal attestere for kurset i logbogen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan altså uændret søge om speciallægeautorisation under forudsætning af, at du alene mangler "Attestation for tid" for den afsluttende ansættelse.

I tilfælde hvor du mangler godkendelse af et eller flere specialespecifikke kurser ved den tidsmæssige udgang af din hoveuddannelsesstilling, kan du først søge speciallægeautorisation, når de manglende kurser er godkendt. Hvordan dette påvirker ansættelsesforhold og løn i en efterfølgende stilling kan du drøfte med din kommende arbejdsgiver og din fagforening.

Bemærk at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende.

Du kan få mere generel information på nedenstående to link

Information fra Sundhedsstyrelsen  https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Information fra Yngre Læger   https://www.laeger.dk/coronavirus-og-din-arbejdsplads