Hvis du ikke kan gennemføre kurset ”Klinisk vejledning / Vejledning i Klinikken” pga. aflysning grundet COVID-19, skal kurset gennemføres så hurtigt, det er muligt.

Alle de angivne kompetencer i logbog.net skal opnås og attesteres. Det samme gælder for tidsmæssig attestation.

Du kan altså søge og påbegynde et hoveduddannelsesforløb uden godkendt kursus ”Vejledning i Klinikken”, hvis dit kursus er blevet aflyst pga. COVID-19. Du skal ikke søge dispensation hos hverken dit videreuddannelsessekretariat eller Sundhedsstyrelsen.