Tilbagetrækning af KBU-læger i almen praksis til hospitalsenheder

Hvilke KBU-læger drejer det sig om?

Hvilket hospital skal jeg som KBU-læge i stedet midlertidigt ansættes ved?

Er tilbagetrækningen/fastholdelsen frivillig for mig som KBU-læge?

Hvem kontakter mig som KBU-læge, hvis min overgang til 2. delansættelse  udskydes, eller jeg skal fra praksis ind på hospitalet?

Kan hospitalet vælge ikke at kalde KBU-læger ind/fastholde dem, hvis de ikke vurderer behov for yderligere KBU-læger i perioden april-maj?

Hvad sker der, hvis jeg som KBU-læge mangler at opnå konkrete kompetencer i almen praksis, når jeg trækkes tilbage til hospitalet?

Skal KBU-læger varsles med et bestemt tidsrum?

Ændrer tilbagetrækningen/fastholdelsen min aftalte barsel i den pågældende periode?

Vil tilbagetrækningen/fastholdelsen i afdelingen have uddannelsesmæssige konsekvenser for mit KBU-forløb?

Revideret 27-04-2020