• Alle obligatoriske generelle kurser aflyses i marts, april, maj og juni måned 2020. Alle kursister får besked fra kursusudbyderen vedr. erstatningskurser i efteråret 2020 eller start 2021.
  • SOL 1, 2 og 3 er aflyst i marts, april, maj og juni måned 2020. Alle kursister får besked fra kursusudbyderen vedr. erstatningskurser i efteråret 2020 eller start 2021.
  • Introduktionskursus, alle temadage, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen praksis aflyses til og med juni måned 2020. I Region Midtjylland genoptages returdagene dog i juni måned under forudsætning af, at det kan indarbejdes i arbejdsplanerne for juni måned på de involverede hospitalsenheder samt i psykiatrien. Samtlige aktiviteter genoptages fra den 1. juli.
  • Forskningstræningskurser til og med juni 2020 er udskudt. Alle kursister får besked fra kursusudbyderen vedr. erstatningskurser
  • Alle specialespecifikke kurser er som udgangspunkt aflyst til og med juni 2020. Hvis enkelte specialespecifikke kurser gennemføres på alternativ vis frem til 30. juni, vil du blive kontaktet af kursuslederen. Du vil endvidere få nærmere besked om erstatningskurser via din hovedkursusleder.

  • Du skal møde på din normale arbejdsplads, de dage du skulle have deltaget i ovenstående aktiviteter, hvis din afdelingsledelse/tutorlæge ikke har givet dig anden besked

Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus eller anden uddannelsesaktivitet pga. COVID-19 står i information nedenfor.

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du fortsat informere din nærmeste leder og sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver. Du kan læse mere her:

Sundhedsstyrelsen             Danske Regioner

Hvis du ikke finder svar herunder kan du forsøge vores COVID FAQ her