• Alle obligatoriske generelle kurser var aflyst i marts, april, maj og juni måned 2020. Alle kursister har fået besked fra kursusudbyderen vedr. erstatningskurser i efteråret 2020 eller start 2021.
  • SOL 1, 2 og 3 var aflyst i marts, april, maj og juni måned 2020. Alle kursister har fået besked fra kursusudbyderen vedr. erstatningskurser i efteråret 2020 eller start 2021.
  • Introduktionskursus, alle temadage, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen praksis var aflyst til og med juni måned 2020. I Region Midtjylland blev returdagene genoptaget i juni måned 2020 under forudsætning af, at det kan indarbejdes i arbejdsplanerne for juni måned på de involverede hospitalsenheder samt i psykiatrien. Samtlige aktiviteter blev genoptaget fra den 1. juli 2020.
  • Forskningstræningskurser til og med juni 2020 blev udskudt. Alle kursister har fået besked fra kursusudbyderen vedr. erstatningskurser
  • Alle specialespecifikke kurser var som udgangspunkt aflyst til og med juni 2020. Hvis enkelte specialespecifikke kurser kunne gennemføres på alternativ vis frem til 30. juni, er du blevet kontaktet af kursuslederen. Du vil endvidere få nærmere besked om erstatningskurser via din hovedkursusleder.

Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus eller anden uddannelsesaktivitet pga. COVID-19 står i information nedenfor.

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du fortsat informere din nærmeste leder og sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver. Du kan læse mere her:

Sundhedsstyrelsen             Danske Regioner

Hvis du ikke finder svar herunder kan du forsøge vores COVID FAQ her