Referat
Bilag til referat: 

- Oplæg om de syv lægeroller
- Oplæg om H-blokke til 6 små tværgående specialer 


Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

1  Udkast til Sundhedsstyrelsens rapport vedr. De syv lægeroller 
3  Referat fra mødet i DRRLV den 20. november 2012 
4.1.1 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Patologisk anatomi og cytologi 
4.1.2  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Oftalmologi
4.1.3.1  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Ortopædisk kirurgi 
4.1.3.2  Dissens fra Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 
4.1.4  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM lungesygdomme 
4.1.5.1  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM geriatri 
4.1.5.2  Dissens fra Geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 
4.1.6  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Diagnostisk radiologi 
4.1.7.1  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Klinisk mikrobiologi 
4.1.7.2  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Klinisk mikrobiologi 
5.1  Forslag om de tværgående specialers kliniske ansættelser 
5.2  Udkast til ny lægeprognose 
6.2.1  Sundhedsstyrelsens Administrationsnotat vedr. fireårsreglen – Januar 2013 
6.2.5  Oversigt over indstillede uddannelsesprogrammer 
6.2.8  Sundhedsstyrelsens godkendelse af deltidsansættelser 
6.2.9  Referat fra mødet i DNRLV den 5. december 2012