Referat

Bilag til referat

-Faculty Development i Videreuddannelses Nord - Bente Malling

- Faculty Development  på hospitaler - Susanne Nøhr

- Faculty Development i almen praksis og speciallægepraksis - Søren Prins

- Oplæg om KBU på Sygehus Vendsyssel

- 3-timersraport fra Aalborg Universitetshospital


Dagsorden

Bilag til dagsorden

5 Lægefaglig indstilling - intro. RN

6 Lægefaglig indstilling -  intro. Almen medicin

7 Lægefaglig indstilling - hoved. Karkirurgi

7.1 Tillæg til lægefaglig indstilling - hoved. Karkirurgi

7.2 Indstilling fra PKL

8 Lægefaglig indstilling - hoved. Neurokirurgi

9 Lægefaglig indstilling - intro. Kl. mikrobiologi

10 Lægefaglig indstilling - forskningstræning- gyn/obs

11 Kommissorium for Udvalget for Udvikling af Udd.

12 Udtalelse fra UKO - HE Horsens - Radiologi

12.1 Udtalelse fra Thy-Mors - Radiologi

13 Handleplan - Geriatri - Aalborg

14 Opfølgning - Urologisk - HE Midt

14.1 Urologi udtalelse uddannelsessituationen HE Midt

15 Inspektorrapport - Ortopæd. - Aalborg

17 Fordeling af udd. læger til praksis - Almen medicin

18 Finansieringsmodel af lægelige uddannelsesstillinger

18.1 Opmærksomhedspunkter fra VUS ift. SPAR 15-19

18.2 Kompetenceforum Kommissorium

18.3 Focus og fornyelse i Region Nordjylland

20 Vejledning om evaluering af uddannelsessted

21 Skabelon lægefaglig indstilling - forskningstræning

21.1 Vejledning om forskningstræning

21.2 Forskningstræningsaftale - Almen medicin

21.3 Forskningstræningsaftale

21.4 Dispensation for forskningstræning

21.5 Skabelon - forskningstræningsprojekter 

22 Funktionsbeskrivelse PKL

23 Liste over behandlet uddannelsesprogrammer

27 Orientering om opgørelse over 5-årsfrist

28 Indberetning af I og H-stillinger i Nord

30 Fratrædelser og forskningsorlov