Referat
Bilag til referat: 

- Rapport vedr. de psykiatriske uddannelsesmuligheder 
- Opgørelse over KBU’eres overholdelse af 4-årsfristen pr. 1. september 2012
- Orientering fra AMEE 2012 
- Henvendelse fra læger i introduktionsuddannelse på Anæstesiologisk afd. på Sygehus Vendsyssel
- Replik fra Sygehusledelsen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring på de yngre lægers henvendelse


Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

3  Referat fra mødet i DRRLV den 31. maj 2012 
4.1  Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen, som skal udarbejde en vejledende retningslinje for sammensætningen af hoveduddannelsesforløb 
4.2.1  Udkast til kommissorium for følgegruppen for de generelle kurser 
4.2.2  Oversigt over obligatoriske, generelle kurser 
4.3.1  Oversigt over budget for færdighedstræning 
4.3.2  Kommissorium for Rådgivningsgruppen for færdigheds- og simulationstræning 
4.4.1  Oversigt over indstillede uddannelsesprogrammer 
4.4.2  Uddannelsesprogram for IM reumatologi: Silkeborg – Holstebro – Aarhus – Silkeborg 
4.4.3  Uddannelsesprogram for IM reumatologi: Silkeborg – Viborg – Aarhus - Silkeborg 
4.4.4  Indstilling af uddannelsesprogrammer for IM reumatologi
4.4.5  Dissens fra Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg 
4.4.6  Referat fra mødet i DRRLV den 5. april 2011 
4.5  Vejledning om forskningstræning 
4.6.1  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Klinisk Onkologi 
4.6.2  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Gynækologi & Obstetrik 
4.6.3  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Thoraxkirurgi 
4.6.4.1  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Klinisk mikrobiologi 
4.6.4.2  Dissens fra Klinisk Mikrobiologisk afd., Hospitalsenheden Midt-Vest 
4.6.5.1  Lægefaglig indstilling vedr. introduktions- og hoveduddannelse i Kirurgi 
4.6.5.2  Dissens fra Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg 
4.6.5.3  Kommentar til dissens mod lægefaglig indstilling fra PKL i Kirurgi 
4.6.5.4  Referat fra Klinikforum, Nord (relevant del af referatet) 
4.6.5.5  Referat fra Klinikforum, Midt (relevant del af referatet) 
4.6.5.6  Notat vedrørende nedjustering af uddannelsesstillinger i kirurgi 
4.6.6.1  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi 
4.6.6.2  Dissens fra Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest 
4.6.7  Lægefaglig indstilling vedr. introduktions- og hoveduddannelse i Psykiatri 
4.7.1  Lægefaglig indstilling vedr. det obligatoriske forskningstræningsmodul i Klinisk genetik 
6.2.2.1  Opgørelse over KBU’eres overholdelse af 4-årsfristen i Videreuddannelsesregion Syd 
6.2.2.2  Opgørelse over KBU’eres overholdelse af 4-årsfristen i Videreuddannelsesregion Øst 
6.2.3  Vejledning om kombination af forskning og ansættelse i den lægelige videreuddannelse 
6.2.5  Information til de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse om evalueringsansættelser for læger uddannet i lande uden for EU/Norden 
6.2.6  Referat fra mødet i Prioriteringsgruppen for Initiativmidler 
6.3  Referat fra mødet i DNRLV den 6. juni 2012