Referat
Bilag til referat: 

- Oplæg fra temadrøftelse - Jens Friis Bak
- Oplæg fra temadrøftelse - Kaspar Bo Laursen
- Oplæg fra temadrøftelse - Susanne Nøhr
- Statusrapport vedr. logbog.net


Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

3  Referat fra mødet i DRRLV den 3. juni 2013
4.1  Procedure ved fordeling af uddannelsesstillinger
4.2.1.1  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Ortopædisk kirurgi
4.2.1.2 Dissens fra Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
4.2.1.3 Dissens fra Ortopædkirurgisk afsnit, Sygehus Thy-Mors
4.2.1.4  Dissens fra Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
4.2.1.5 Høringssvar fra cheflægen på Sygehus Thy-Mors
4.2.1.6 Høringssvar fra ledende overlæge på Sygehus Thy-Mors
4.2.1.7 Høringssvar fra uddannelsesansvarlig overlæge på Sygehus Thy-Mors
4.2.1.8 Høringssvar fra sygehusledelsen på Aalborg Uiversitetssygehus
4.2.1.9 Høringssvar fra hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital
4.2.1.10 Høringssvar fra hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt
4.2.1.11 Høringssvar fra hospitalsledelsen på Regionshospitalet Randers
4.2.2 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Gynækologi og obstetrik
4.2.3 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Klinisk genetik
4.2.4 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Klinisk biokemi
4.2.5 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Almen medicin, Region Midtjylland
4.4.1 Lægefaglig indstilling vedr. det obligatoriske forskningstræningsmodul i Thoraxkirurgi
5.1.1 Opfølgning på inspektorrapporten for Regionspsykiatrien Vest, Herning
6.1.2 Opfølgning på inspektorrapporten for Organkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt, Viborg
6.2.1.1 Opgørelse over KBU’eres overholdelse af 4-årsfristen pr. august 2013
6.2.1.2 Retningslinje for opgørelse 4-årsfristen og kontakt til lægerne
6.2.1.3 Opgørelse over ansøgere og ansattes baggrund i turnus hhv. KBU
6.2.10 Kommissorium for Arbejdsgruppe vedrørende Strategi for Færdigheds- og Simulationstræning i Region Midtjylland
6.2.13 Referat fra mødet i DNRLV den 12. juni 2013