Referat

Bilag til referat

-Årsrapport AUH
 Gitte Eriksen

-Videregivelse af personfølsomme oplysninger
 Nina Skarum

-Evalueringsansættelser
 Pernille Sarto

- Anbefalinger og tiltag på bagrud af STM lægesag
 Flemming Knudsen

-Notat baggrundsdata vurdering af efterspørgelse efter speciallæger og speciallægevækst sep. 15


Dagsorden

Bilag til dagsorden

2.1 Referat fra den 21. maj

3.1 Lægefaglig indstilling, KBU.AUH

4.1 Indstilling  KBU-HE Vest

5.1 Retningslinje for tilrettelæggelse af KBU i VUR Nord

5.2 Lægefaglig indstilling KBU Akut-Sygehus Thy-Mors

6.1 150625 Lægefaglig indstilling om antal i-stillinger

7.1 underskrevet lægefagli indstilling aug. 2015

7.2 Høringssvar H-stilling Geriatri

7.3 Høringssvar vedr. HU-geriatri-Randers

8.1 Lægefaglig Indstilling Hoveduddannelse Klinisk Farmokologi Nord 2015

9.1 Lægefæglig indstilling hoveduddannelse i klinisk mikrobiologi 2016

10.1 15072015 svar på inspektorbesøg maj 2014

11.1 Udtalelse vedrørende inspektorbesøg på Anæstesiologisk Afdeling Nord og Syd 08

11.2 Plan for middasundervisning - Version 2

11.3 Udvidet undervisningsprogram - Version 1

11.4 Introduktionssamtale formular

11.5 Individuel UDDANNELSESPLAN - skabelon

12.1 KBU-uddannelsesrne Sygehus Vendsyssel

12.2 KBU 2015 Sygehus Vendsyssel

12.3 2015 FællesKBU uddannelse

14.1 Orientering om behandling af uddannelsesprogrammer

15.1 Åsraport 2014 - AUH

17.1 Administationsnotat Fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord

17.2 Specialer-fordelt-efter-søgning-til-h-forløb-bilag-tiladministrationsnotat

20.1 Referat fra møde i NRLV 17. juni 2015

24.1 Notat om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 

24.2 Noat ved. udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord