Referat
Bilag til referat: 

- Oplæg vedr. hvordan dimensioneringen kan understøtte at sundhedsopgaven løses bedste muligt - Mikkel Grimmeshave
- Oplæg vedr. hvordan YL ser på fleksibilitet i antallet af introduktionsstillinger og fremtidens efterspørgsel efter læger - Mikkel Seneca
- Oplæg vedr. den aktuelle status vedr. prognose- og dimensionering - Berit Bjerre Handberg

 

Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

1.1.1  Efterspørgslen efter læger 2012-2035, YL 
1.1.2  Dimensioneringsplan 2013-2017 per 14.11.2014 
1.1.3 

Prognose for udbud af læger 2012-2035, SST 

1.1.4 

Ønske om udvidelse af h-stillinger i Øst 

1.2.1  Udkast Administrationsnotat: Fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord 
1.2.2  Data vedr. introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord 
3  Referat fra møde i DRRLV den 23. september 2014 
4.1.1  Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Anæstesiolog 
4.1.2  Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Oto-, Rhino-, Laryngologi 
4.1.3  Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi 
4.2.1  Kommissorium for Styregruppen for Forskningstræning 
4.2.2  Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Oto-, Rhino-, Laryngologi 
4.2.3  Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Samfundsmedicin 
4.2.4  Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Arbejdsmedicin 
4.4  Revideret udkast til procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord 
5.1  Redegørelse fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 
5.2  Redegørelse fra Neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
5.3.1  Udkast til revideret kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg 
5.3.2  Gældende kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg 
6.1.5  Redegørelse fra Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel 
6.2  Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer – 23. oktober 2014 
6.3.1.1  Indberetning til SST i- og h-uddannelse Nord, 2014 
6.3.1.2  Indberetning vedr. kandidatalder mm. hele landet, 2014 
6.3.3  Karriereværket, november 2014 
6.3.4.1  Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20. december 2006 om de regionale råd for lægers videreuddannelse 
6.3.4.2  Forretningsorden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord af 17. juni 2013 
6.4  Referat fra mødet i NRLV den 8. oktober 2014