Referat

Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

1  Lægelig Videreuddannelse i akutafdelingen. En rapport fra arbejdsgruppen nedsat af DRRLV 
3  Referat fra mødet i DRRLV den 11. september 2012 
4.1.1  Lægefaglig indstilling vedr. Klinisk basisuddannelse, Regionshospitalet Randers 
4.1.2  Lægefaglig indstilling vedr. introduktions- og hoveduddannelse i Anæstesiologi 
4.1.3  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM hæmatologi
4.1.4  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Børne- og Ungdomspsykiatri 
4.2.1  Lægefaglig indstilling vedr. det obligatoriske forskningstræningsmodul i Pædiatri 
4.2.2  Lægefaglig indstilling vedr. det obligatoriske forskningstræningsmodul i Patologisk anatomi og cytologi 
4.2.3  Lægefaglig indstilling vedr. det obligatoriske forskningstræningsmodul i Kirurgi 
4.3  Revideret Kommissorium for de specialespecifikke uddannelsesudvalg 
5.2  Vejledning ved kombination af forskning og ansættelse i den lægelige videreuddannelse 
6.3.4  Procedure for fordeling af uddannelsesstillinger 
6.3.5  Indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedr. besættelse af uddannelsesstillinger 
6.4  Oversigt over indstillede uddannelsesprogrammer 
6.5  Opfølgning på uddannelsessituationen på Anæstesiologisk afdeling i Hjørring 
6.9  Referat fra mødet i DNRLV den 3. oktober 2012