Referat

Bilag til referat: 

-

Oplæg om Sundhedsstyrelsens
handlingsplan for Inspektorordningen
Karen Geismar

-

Oplæg om succeskriterierne for at skabe et godt uddannelsesmiljø
Annette Schlemmer

Oplæg om håndtering af inspektorbesøg og inspektorrapporter set fra ledelsessystemets side
Jens Friis Bak 

Oplæg om indstilling til nye Hoveduddannelsesforløb i Klinisk Onkologi
Carsten Rytter
- Referat fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. marts 2015 - Inkl. godkendte ændringer

 

Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

1.1.1

Sundhedsstyrelsens status- og perspektiveringsrapport om Inspektorordningen december 2014 

1.1.2

Referat fra møde i NRLV den 11. marts 2015

1.1.3

Inspektorrapport fra Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

1.1.4

eDok – Retningslinje om håndtering af Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter

3

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 2. december 2014

4.1.1.1

Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Klinisk biokemi

4.1.1.2

Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Klinisk biokemi

4.1.2

Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Ortopædisk kirurgi 

4.1.3.1

Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Klinisk onkologi

4.1.3.2

Indsigelse fra Hospitalsenheden Vest

4.1.3.3

Indsigelse fra Regionshospitalet Randers

4.2.1

Udkast til notat om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 

4.2.2

Notat om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb fra 2006

4.2.3

Rapport om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb af 12. januar 2015 

4.3.1

Notat om Videreuddannelsessekretariatets involvering ved ansættelser af udenlandske læger i Videreuddannelsesregion Nord

5.1

Handleplan af 4. maj 2015 fra hospitalsledelsen ved HE Midt og ledende overlæge Tamás Barsi fra Urologisk Afdeling, HE Midt 

5.1.1

Henvendelse fra Yngre Læger vedr. Urologisk afdeling, Viborg

6.2.1

Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer – 4. marts 2015

6.3.1

Orientering om klage over afslag på ændring af uddannelsessted

6.3.3

Grundlagspapir for Center for Sundhedsvidenskabelige uddannelser

6.3.5

Årsrapport fra MIUC 2014

6.3.6

Indberetning til Sundhedsstyrelsen pr. 1. halvår 2015 

6.3.7

Artikel fra Ugeskriftet for Læger – blad nr. 5/2015 

6.4

Referat fra mødet i NRLV den 11. marts 2015