Referat

Bilag til referat: 

- Oplæg vedr. erfaringer og udfordringer med arbejdstilrettelæggelse set fra en ledende overlæges vinkel - Mette Deleuran
- Oplæg vedr. arbejdstilrettelæggelse set fra en uddannelseskoordinerende overlæges vinkel - Susanne Nøhr 
- Oplæg vedr. arbejdstilrettelæggelse set fra en uddannelsessøgende læges vinkel- Mads Skipper 
- Statusrapport for projekt logbog.net - september 2014 


Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

1.1.1 Oplæg af Kjeld Martinussen om arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med Sundhedsstyrelsens status og perspektiveringsrapport fra 2012
1.1.2  3-timers rapporten 2011 fra Aalborg om uddannelse og arbejdstilrettelæggelse
1.1.3  Tekst til oplæg af Kjeld Martinussen om arbejdstilrettelæggelse
3  Referat fra mødet i DRRLV den 27. maj 2014 
4.1.1.1  Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Karkirurgi 
4.1.1.2  Høringssvar fra AUH 
4.1.1.3  Høringssvar fra AalborgUH 
4.1.1.4  PKL Jes Sandermann’s kommentarer til indstillingen 
4.1.2  Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Anæstesi 
4.1.3  Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Retsmedicin 
4.1.4  Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Retsmedicin 
4.1.5 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesstillinger i IM Kardiologi 
4.2  Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Klinisk Farmakologi 
4.3.1  Udkast til procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord
4.3.2  Referat fra rådsmøde den 4. marts 2014 
4.3.3  Høringssvar fra Aarhus Universitetshospital 
4.3.4  Høringssvar fra Klinikforum i Region Nordjylland 
4.4  Notat om uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Klinisk Farmakologi 
5.1.1.1  Referat fra møde ml. PKL og Afdelingen den 11. juni 2014 
5.1.1.2  Evaluering af supervision af KBUlæger i Klinik Akut (fremsendt af YL) 
5.1.1.3  Referat fra møde med KBU-læger i Klinik Akut (fremsendt af YL) 
5.1.1.4  Uddrag af referat fra rådsmøde den 4. december 2013 
5.1.1.5  Uddrag af referat fra rådsmøde den 27. maj 2014 
5.1.1.6  Mailkorrespondance ml. uddannelsessøgende læge Louise Vibede og cheflæge Per Sabro Nielsen 
5.1.2.1  DRRLV’s retningslinjer for klinisk basisuddannelse fra 2007
5.1.2.2  Referat fra møde i DRRLV den 3. oktober 2007 
5.2  Redegørelse/handlingsplan fra ledende overlæge Stig Andersen 
5.3  Redegørelse fra Kvindeafdeling Y, Regionshospitalet Viborg 
5.4.1  Tidligere fremlagte handleplan fra Regionspsykiatrien Vest 
5.4.2  Ny handleplan fra Regionspsykiatrien Vest 
5.4.3  Uddrag af referat fra rådsmøde den 4. december 2013 
5.4.4  Uddrag af referat fra rådsmøde den 27. maj 2014  
5.4.5  Foreløbig opfølgning ift. Regionspsykiatrien Vest 
5.5 Orientering om opfølgning fra PKL Søren Olsson
6.2.1  Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer - 11. juni 2014
6.2.2  Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer - 28. august 2014 
6.4  Referat fra mødet i DNRLV den 11. juni 2014