Referat
Bilag til referat: 

- Oplæg vedr. Notat om vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne - Hanne Arildsen
- Oplæg vedr. den praktiske hverdag på akutafdelingerne - Ulla Møller Weinreich
- Oplæg vedr. fordele og ulemper som KBU-læge i FAM - Christina Groth Sørensen
- Rapport om videreuddannelse i Akutafdelingen
- Notat om vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne og på akuthospitalerne i VUR Nord
- Procedure for godkendelse af uddannelsesprogrammer

 
Dagsorden
Bilag til dagsorden: 

1.2.1  Notat om vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne og på akuthospitalerne
1.2.2  Speciallægen med i front
3  Referat fra mødet i DRRLV den 4. marts 2014
4.1.1 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Intern medicin Infektionsmedicin
4.1.2 Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Klinisk farmakologi
4.1.3 Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Samfundsmedicin
4.1.4 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Samfundsmedicin
4.2 Udkast til procedure for godkendelse af uddannelsesprogrammer
5.1 Uddrag af referat fra rådsmødet den 4. december 2013
5.2.1 Inspektorrapport fra Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshopitalet Viborg
5.2.2 Redegørelse fra Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshopitalet Viborg
5.3.1 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
5.3.2 Indstilling af uddannelsesprogram
5.4.1 Status på den lægelige i videreuddannelse, marts 2014
5.4.2 Referat fra møde i prognose- og dimensioneringsudvalget, 24. marts 2014
6.2 Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer
6.2.1.1  Skabelon til indstilling af uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen
6.2.1.2 Skabelon til indstilling af uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen
6.2.1.3 Skabelon til indstilling af uddannelsesprogrammer for KBU
6.2.2.1 Vejledning til udfyldelse af afsnit 3.2 i uddannelsesprogrammerne
6.2.2.2 Skabelon for uddannelsesprogrammer for I- og H-uddannelse
6.2.2.3 Skabelon for uddannelsesprogrammer for KBU
6.3.1 Program for PUF-seminar, 5.-6. maj 2014
6.3.4 Vejledning om deltidsansættelser i den lægelige videruddannelse
6.3.5 Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen
6.3.7 Opfølgning på handleplan for Regionspsykiatrien Vest
6.3.8 Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse
6.4 Referat fra møde i DNRLV, 12. marts 2014