Referat
Bilag til referat: 

- Oplæg om færdigheds- og simulationstræning - Morten Noreng 
- Oplæg om færdigheds- og simulationstræning - Kurt Nielsen 
- Oplæg om projekt vedr. ultralyd - Hans-Ole Holdgaard 
- Orienteringsbrev vedr.  fireårsreglen 
- Oversigt over basislægers uddannelsesforløb ifht. fireårsreglen 


Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

1.1  Rapport fra Lars Høj omkring færdigheds- og simulationstræning 
1.2  Seneste udkast til Sundhedsstyrelsens status- og perspektiveringsrapport 
1.3  Materiale vedr. Hans Ole Holdgaards projekt vedr. implementering af ultralyd 
3  Referat fra mødet i DRRLV den 20. december 2011 
4.1.1  Lægefaglig indstilling for nyt klinisk basisuddannelsesforløb 
4.1.2  Uddannelsesprogram for nyt klinisk basisuddannelsesforløb 
4.1.3  Retningslinjer for tilrettelæggelse af den kliniske basisuddannelse vedtaget af Rådet den 3. oktober 2007 
5.1.1  Dimensioneringsplanen for 2013 – 2017 
5.1.2  Revideret prognose for udbud af speciallæger 
5.2.2  Udkast til referat fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25. januar 2012 
5.3.1  Referater fra klinikforum i Region Midtjylland 
5.3.2  Referater fra klinikforum i Region Nordjylland 
5.3.3  Referat fra Rådsmødet den 15. november 2011 
5.4.1  Referat fra Rådsmødet den 23. august 2011 
5.4.2  Referat fra Rådsmødet den 20. september 2010 
5.4.3  Handleplan fra Medicinsk Afdeling, Sygehus Himmerland, Hobro 
6.2.1.1  Oversigt over aktuelt ansatte postgraduate kliniske lektorer 
6.2.1.2  Brev om økonomiske vilkår for funktion som postgraduat klinisk lektor 
6.2.5  Uddannelsespolitisk oplæg – Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser 
6.4  Referat fra møde i DNRLV den 7. december 2011