Referat
Bilag til referat: 

- Oplæg om kompetencevurderingsmetoder 
- Revideret vejledning vedr. visse små tværgående specialers kliniske ansættelser 


Dagsorden
Bilag til dagsorden: 

1.1  Udkast til Sundhedsstyrelsens rapport vedr. Kompetencevurderingsmetoder 
1.2  Bilagsliste til rapporten 
3  Referat fra mødet i DRRLV den 1. marts 2013 
4.1  Vejledning vedr. planlægning af de kliniske ansættelser i de små specialer 
4.2.1.1  Lægefaglige indstilling vedr. Klinisk basisuddannelse 
4.2.1.2  Dissens fra Regionshospitalet Randers 
4.2.2.1 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM hæmatologi 
4.2.2.2  Lægefaglig indstilling vedr. omlægning af igangværende hoveduddannelsesforløb 
4.2.2.3  Dissens fra Aarhus Universitetshospital 
4.2.2.4  Dissens fra TS 
4.2.3  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Klinisk Genetik 
4.2.4  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM gastroenterologi og hepatologi 
4.2.5  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM nefrologi
4.2.6  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM geriatri 
4.2.7.1  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Neurologi 
4.2.7.2  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Neurologi 
4.3.1  Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse 
4.3.2  Revideret Forretningsorden for DRRLV 2013 
4.4  Kommissorium for udvalget, der godkender uddannelsesprogrammer 
6.1.2  Opfølgning på inspektorrapporten for Klinisk Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetssygehus
6.2.1.1  Opdateret skøn over antallet af læger, som falder for 4 års fristen 
6.2.1.2  Høringssvar fra Danske Regioners 
6.2.2  Indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedr. besættelse af uddannelsesstillinger 
6.2.3  Oversigt over indstillede uddannelsesprogrammer 
6.2.5  Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. slutevaluering af uddannelsesstedet 
6.2.8  Afrapportering om Pilotprojekt om Klinisk Kommunikationstræning 
6.2.9  Referat fra mødet i DNRLV den 13. marts 2013