Referat

Dagsorden

Bilag til dagsorden

3 Uskast til lægeprognose 2015-2040

3.1 Dimensioneringsplan 2013-2017

3.2 Udkat til bemærkninger VUS

5 Lægefaglig indstillilng psykiatri

6 Lægefaglig indstilling - Almen medicin

6.1 Notat vagtstukturændring MALT HEM

7 Lægefaglig indstilling - IM: Geriatri

8 Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsudd. ortopædisk kirurgi

9 Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsudd. anæstesiologi

10 Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsudd. fysiologi og nuklearmedicin

11 Lægefaglig indstilling KBU - Regionshospitalet Randers

12 AAlborg Universitetshospital udtalelse vedr. I-stillinger i plastikkururgi

12.1 Lægefaglig vurdering af PKL

12.2 Håndtering af fleksibilitet i antal I-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord

12.3 Lægefaglig indstilling vedr. - plastikkirurgi

13 Notat vagtstrukturændring MALT HEM

15 Kommissorium for Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende

16 Kommissorium for Udvalget for godkendelse af Uddannelsesprogrammer

17 Referat fra møde på Urologisk afdeling

17.1 Status for Urologisk afdeling

17.2 Handleplan for Urologisk afdeling

20 Vejledning om Inspektorordning

20.1 Høringsbrev for vejledning om inspektorordningen

20.2 Udkast til høringssvar vedr. vejledning om inspektorordningen

23 Orientering om uddannelsesprogrammer

25 MMI evalueringsrapport

26 Notat om sammenhæng universitet og uddannelsesregion