Referat

Bilag til referat: 

-

Fremtidig sammensætning af og sammenhæng i hoveduddannelsesforløb

-

Opgørelse over KBU’eres overholdelse af 4-årsfristen pr. 4. juni 2012

-

Oplæg vedr. Uddannelsesprogrammer - Lene Mortensen


Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

1.1 

Foreløbig handleplan fra Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 

1.2 

Sammenskrivning af tidligere beslutninger på møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse mhp udarbejdelse af administrationsgrundlag 

3 

Referat fra mødet i DRRLV den 29. februar 2012 

4.1.1 

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin 

4.1.2 

Følgebrev fra DSAM til Sundhedsstyrelsen 

4.1.3 

Brev fra Sundhedsstyrelsen til DSAM 

4.2 

Skabelon for uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse 

5.2 

Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy/Mors 

5.3.1 

Statusoversigt vedrørende de uddannelsesprogrammer, der er i gang med at blive udarbejdet efter den nye skabelon 

5.3.2 

Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer 

6.2.1 

Samarbejdsaftale mellem Videreuddannelsessekretariatet, Region Midtjylland og Region Nordjylland vedr. lægelig videreuddannelse 

6.3 

Referat fra møde i DNRLV den 7. marts 2012