Referat
Bilag til referat: 

- Oplæg fra temadrøftelse vedr. specialeplanlægning
- Statusrapport til DRRLV om logbog.net


Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

3  Referat fra mødet i DRRLV den 17. september 2013
4.1.1.1  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Ortopædisk kirurgi
4.1.1.2  Bemærkninger fra Sygehus Thy-Mors, Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland
4.1.1.3 Høringssvar fra Regionshospitalet Randers
4.1.2.1 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Almen medicin, Region Midtjylland
4.1.2.2 Handleplan for Regionspsykiatrien Vest
4.1.2.3 Høringssvar fra Regionshospitalet Randers
4.1.2.4  Høringssvar fra Aarhus Universitetshospital 
4.1.2.5 Høringssvar fra Psykiatri og Socialledelsen, Region Midtjylland
4.1.3.1 Lægefaglig indstilling for KBU i Region Nordjylland
4.1.4.1 Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Intern medicin
4.1.4.2 Høringssvar fra Aarhus Universitetshospital
4.1.4.3 Høringssvar fra Regionshospitalet Randers
4.1.5.1 Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Diagnostisk radiologi
4.1.5.2 PKL’s argumentation for indstilling
4.1.5.3 Forslag til fordeling af stillinger fra Region Midtjylland
4.1.6.1 Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Thoraxkirurgi
4.1.7.1 Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Plastikkirurgi
4.1.8.1 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM gastroenterologi og hepatologi
4.1.8.2 Høringssvar fra Hospitalenheden Vest
4.1.8.3 Høringssvar fra Regionshospitalet Randers
4.1.8.4 Høringssvar fra Hospitalenhed Midt
4.1.9.1 Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM endokrinologi
4.1.9.2 Høringssvar fra Regionshospitalet Randers
4.1.9.3 Høringssvar fra Hospitalenhed Midt
4.2.1 Kommissorium for udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer
4.2.2 Oversigt over nuværende medlemmer af udvalget
4.3.1 Vejledende retningslinje for sammensætning af lægelige hoveduddannelsesforløb
4.3.2 Vejledning vedr. kliniske ansættelser i visse små tværgående specialer
4.3.3 Kommissorium for arbejdsgruppen for sammensætning af lægelige hoveduddannelsesforløb
5.1.1 Inspektorrapport Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L, Aarhus Universitetshospital
6.1.2 Inspektorrapport Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
6.1.3 Inspektorrapport Medicinsk Gastroenterologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
6.1.4 Inspektorrapport Kl. Immunologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
6.3.3.1 Indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedr. besættelse af uddannelsesstillinger
6.3.3.2 Indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedr. KBU’ere ifht. fireårsfristen