Referat
Bilag til referat: 
1.1.1  Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse 
1.1.2  Forretningsorden for DRRLV 
3  Referat fra mødet i DRRLV den 4. december 2013 
4.1.1  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i pædiatri 
4.1.2  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i klinisk genetik 
4.1.3  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Almen medicin, Region Nordjylland 
4.1.4.1  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Almen medicin og akutudd. 
4.1.4.2  Høringssvar fra Hospitalsenhed Midt 
4.1.4.3  Høringssvar fra Region Midtjylland, Psykiatri og Social 
4.1.5  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Patologisk anatomi og cytologi 
4.1.6.1  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Intern Medicin: Reumatologi 
4.1.6.2  Referat fra møde i uddannelsesudvalget for IM: Reumatologi den 3. februar 2014 
4.1.6.3  Dissens fra Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg 
4.1.6.4  Høringssvar fra Hospitalsenhed Midt 
4.1.6.5  Høringssvar Regionshospitalet Randers 
4.1.7  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Diagnostisk Radiologi 
4.1.8.1  Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i Børne- og Ungdomspsykiatri 
4.1.8.2  Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Børne- og Ungdomspsykiatri 
4.1.8.3  Rettelse til den faglige indsstilling vedr. introduktionsuddannelse 
4.1.9  Lægefaglig indstilling vedr. KBU på Aarhus Universitetshospital 
4.2.1  Vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
4.2.2  Vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb (ændringer) 
5.1.1  Opfølgning efter inspektorbesøg på onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 
6.2.1  Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer 
6.3.1  Aftale om principper for den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion 
6.3.4  Strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling af speciallæger i Region Midtjylland 
6.3.5.1  Klage til Sundhedsstyrelsen fra Overlægerådet og ledende overlæger ved HEM 
6.3.5.2  Klage til Sundhedsstyrelsen fra ledende overlæge og UAO, Radiologisk Afdeling, RSI 
6.3.5.3  Supplement til klage over håndteringen af fordeling af uddannelsesstillinger 
6.3.5.4  Svar til Sundhedsstyrelsen fra formand Kjeld Martinussen 
6.3.5.5  Svar fra Sundhedsstyrelsen på klagerne 
6.3.5.6  Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland 
6.3.5.7  Notat vedr. fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland 
6.3.5.8  Procedure for fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland 
6.4.1  Referat fra mødet i DNRLV den 16. december 2013 
9.1  Uddrag fra ”Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering”, udgivet af SST, 2012 
9.1.1.1  Notat om vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne og på akuthospitalerne 
9.1.1.2  Speciallægen med i front 
9.2.1  Kommentarer til Inspektorrapport efter besøg i Akutafdelingen, RHH