Referat
Bilag til referat: 

- Oplæg om etablering af det gode uddannelsesforløb i FAM - Troels Kodal 
- Oplæg om samspil mellem akutafdelingerne og den kliniske basisuddannelse - Hanne Arildsen 

 

Dagsorden
Bilag til dagsorden:  

2 Referat fra møde i DRRLV den 2. december 2014
3.1  SST's inspektorrapport fra Fælles Akutmodtagelsen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fra den 31. oktober 2014
3.2  Artikel fra Ugeskriftet for læger den 22. december 2014: ”FAM i Esbjerg scorer helt i top”
3.1.1 Udkast til reviderede retningslinjer for Klinisk basisuddannelse
3.1.2 Gældende retningslinjer for Klinisk basisuddannelse fra 2007 
3.1.3. Lægefaglig indstilling for Klinisk Basisuddannelse i Region Midtjylland
3.1.4 Lægefaglig indstilling for Klinisk Basisuddannelse i Region Nordjylland
3.1.5 Målbeskrivelse for Klinisk Basisuddannelse 
3.2.1  Notat af 30. januar 2015 vedr. sikring af de akutte kompetencer i speciallægeuddannelsen fra Videreuddannelsesregion Nord 
3.2.2  Vision for lægeuddannelsen i akutafdelingerne 
3.2.3  Principper og krav til i-stilling med 4 måneder i akutafdeling 
3.2.4  Lægelig videreuddannelse i akutafdelingen 2011 – rapport fra DRRLV 
3.2.5  Notat af 19. november 2014 vedr. lægelig videreuddannelse i akutmodtagelserne i Region Syddanmark 
3.2.6  Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark fra 2010 
4.1.1.1 Lægefaglig indstilling for Klinisk basisuddannelse på RH Randers
4.1.1.2  Brev fra RH Randers vedrørende indfasning af Klinisk basisuddannelse i Akutafdelingen 
4.1.2  Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Radiologi 
4.1.3  Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi 
4.1.4 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: geriatri
4.1.5  Lægefaglig indstilling hoveduddannelse i klinisk immunologi 
4.1.6 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
4.1.7.1 Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Arbejdsmedicin
4.1.7.2 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Arbejdsmedicin
4.1.8.1 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesprogram i Intern medicin: nefrologi
4.1.8.2 Indgivet dissens fra Hospitalsenhed Vest og Aalborg Universitetshospital
4.1.9.1  Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Plastikkirurgi 
4.1.9.2  Dissens fra Regionshospitalet Randers 
4.2.1  Kommissorium for Styregruppen for Forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord 
4.2.2  Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Ortopædisk kirurgi
4.3.1  Administrationsnotat Fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord 
4.3.2  Specialer fordelt efter søgning til h-forløb, bilag til administrationsnotat 
5.1.1  Klage fra de uddannelsessøgende læger 
5.1.2  Udtalelse fra ledende overlæge Christian Pedersen af 17. februar 2015 
5.1.3 Status af 17. februar 2015 på opfølgning efter inspektorbesøg gennemført den 26. maj 2014
5.2 Redegørelse af 7. februar 2015 fra uddannelsesansvarlige overlæge Jens Juel Christiansen 
5.3.1  Referat fra møde i NRLV af 3. december 2014 – punkt 4 
5.3.2 Sundhedsstyrelsens vejledning af 1. januar 2012 om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen
6.2.1 Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer – 7. januar 2015
6.2.2 Oversigt over introduktions- og hoveduddannelsesprogrammer
6.3.1 Nyt kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg
6.3.3.1 Notat for generelle kurser
6.3.3.2 Oversigt over indgåede kontrakter for generelle kurser
6.4 Gældende lægefaglig indstilling af 4. december 2013 for Klinisk basisuddannelse i Region Nordjylland
6.5 Referat fra mødet i NRLV den 3. december 2014 Nordjylland