Sundhedsstyrelsens inspektorordning bidrager til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne.

Inspektorerne er læger med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. Der lægges vægt på at disse læger har erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser eller lignende.

Hvad bruges inspektorrapporterne til
Inspektorrapporterne er fast orienteringspunkt på dagsordnen til møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, og de sendes også til den postgraduate kliniske lektor for specialet.

Hvis en rapport giver anledning spørgsmål, kritik eller lignende vil den postgraduate kliniske lektor for specialet vil blive inddraget. Der er også mulighed for at drøfte den på et møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Inden mødet vil den uddannelsesgivende afdeling/hospitalsenhed få anledning til at kommentere rapporten, ligesom der vil være mulighed for at deltage under rådets behandling af rapporten, sammen med den postgraduate kliniske lektor for specialet. 

Hvem laver inspektorrapporterne
Inspektorordningen administreres af Sundhedsstyrelsens enhed for Uddannelse og Autorisation. For yderligere information om inspektorordningen, se Sundhedsstyrelsens hjemmeside