Sundheds og Ældreministeriet har pr. 1 maj 2019 afskaffet 6-årsfristen.

Dette betyder, at der fremover ikke er et tidsmæssigt loft på, hvor lang tid en uddannelsessøgende læge har til at påbegynde en hoveduddannelsesstilling efter påbegyndt KBU.