Tidligere skulle der maksimalt være 5 år mellem den første dag i den kliniske basisuddannelse og til, at man startede på hoveduddannelsen.

Denne såkaldte femårsfrist bliver fremover ændret til en seksårsfrist, så nyuddannede læger får et ekstra år til at kvalificere sig, inden de starter på deres hoveduddannelse.  

De nye regler træder i kraft 1. maj 2017.

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har fået hoveduddannelsen inden for den tidligere gældende femårsfrist, kunne søge hoveduddannelsesforløb.

Hvis du er i tvivl om, hvad seksårsfristen betyder for dig, kan du læse mere hos Sundhedsstyrelsen eller kontakte Videreuddannelsessekretariatet.