6-årsfristen er pr. 1. maj 2019 afskaffet. Dette betyder at forsøgsordningen, hvor en række introduktionsstillinger inden for en række geografier og specialer forlænger 6-årsfristen, ligeledes afskaffes pr. 1. maj 2019.

Der er ikke længere et tidsmæssigt loft på, hvor lang tid en uddannelsessøgende læge har til at påbegynde en hoveduddannelsesstilling efter påbegyndt KBU.