Mads Skipper

Sekretariatschef
Tlf 6146 3137
e-mail: madsskip@rm.dk

Opgaver

 • Ledelse 
 • Økonomi
 

 

 

Marianne Wolf

Vicekontorchef
Tlf 4023 6880
e-mail: marianne.wolf@stab.rm.dk

Opgaver

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Fagligt ansvar for erhvervsuddannelser og professionsuddannelser
 • Arbejdsmiljø
 • Internt sekretariat
 

 

 

 

Trine Kirkegaard

Specialkonsulent
Tlf: 2490 8903
Email: trkpee@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Dermatologi-venerologi
 • Oftalmologi
 • Øre-næse-hals
 • Urologi
 • Akutmedicin

Andre opgaver

 • Fagligt ansvarlig for det lægelige ansættelsesområde
 • VUSAM
 • SVADA
 • UUU
 • Kurser og teoretisk uddannelse - læger
 • Fellowship urologi
 • RUR - Akutlæger
 

 

 

 

Sanne Nørgaard Hvidberg 

AC-fuldmægtig
Tlf. 2113 1573
Email: sahvid@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • IM Lungesygdomme
 • Pædiatri
 • Klinisk genetik
 • Thoraxkirurgi

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • SOSU
 • Allergologi efteruddannelse
 

 

 

 

Bertil Selde Krogh

AC-fuldmægtig
Tlf. 3052 0517
Email: bertil.krogh@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Arbejdsmedicin
 • Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
 • Ortopædkirurgi
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Udenlandske læger
 • Kompetenceudviklilng af speciallæger
 • Generelt vedrørende Århus Universitet, Human First mm.
 • Arbejdsstyrkeplanlægning
 • Prognose og dimensionering
 • Serviceassistenter
 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Revision af LVU
 

 

 

 

Kasper Bjerregaard

Chefkonsulent
Tlf: 6115 2062
Email: kaspbj@rm.dk 

Opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Hjemmesider
  • Videreuddannelsen-nord.dk
  • rm.dk
 • Udvikling af IT-systemer
  • Evaluer.dk
  • Logbog.net
  • Videreuddannelsen.dk
 • "En læge tæt på dig"
 

 

 

 

Mette Dahl Jacobsen

AC-fuldmægtig

På barsel

 

 

 

 

Kasper Hedegaard Clausen

AC-fuldmægtig
Tlf: 2144 0397
Email: kascla@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Almen medicin
 • Klinisk Biokemi
 • Psykiatri

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Læringskurser
 • PKL/PUF
 • Psykiatri Task Force
 • Udenlandske læger
 

 

 

 

Esther Warming

AC-Fuldmægtig
Tlf: 2933 5778
Email: esthwarm@rm.dk

Opgaver

 • Professionsbacheloruddannelser:
  • Radiografer
  • Jordemødre
  • Bioanalytikere
  • Ernæring og Sundhed
  • Sygeplejersker
 • Specialuddannelse af sygeplejersker:
  • Kræft
  • Psykiatri
  • Intensiv
  • Anæstesi
  • Sundhedspleje
 • Økonomi inkl puljer og initiativmidler
 • Oversigt - uddannelsesstillinger (LUS)
 • Praktikplads AUB
 • Akutområdet - Sygeplejersker
 
     

Maja Bertz Hansen 

AC-fuldmægtig
Tlf. 3053 6832
Email: mabehs@rm.dk 

 

Specialeansvarlig for

 • Retsmedicin
 • Neurologi
 • Neurokirurgi
 • Akut medicin
 • Kl. Mikrobiologi
 • Kl. Onkologi

Andre opgaver

 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Akutområdet  
 • Juridiske ad hoc opgaver
 • Færdigheds- og simulationstræning
 • Læringskurser
 • Forskningstræning
 • Personaledata
 • Revision af LVU
 

 

   

Sanne Steenfeldt Tipsmark

AC-fuldmægtig
Tlf. 2027 4869
Email: SAECRI@rm.dk 

Specialeansvarlig for

 • Gynækologi/obstetrik
 • IM: Reumatologi
 • IM: Geriatri
 • IM: Endokrinologi
 • IM: Nefrologi

Andre opgaver

 • Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe
 • SOSU
 • Opgaveflytning (koloskoperende sygeplejersker, gastroskoperende sygeplejersker, sonografer, beskrivende radiografer m.m.)
 

 

 

 

Nikolaj Sønderby Ilsøe 

Økonomimedarbejder
Tlf.: 2475 9150
Email: nikils@rm.dk

Opgaver

 • Økonomi
 • Oversigter
 • Uddannelsesstillinger/LUS
 • Personaledata
 

 

 

 

Maria Langschwager

Afdelingslæge,
Speciallæge, samfundsmedicin
Tlf.: 2361 7653
Email: marlangs@rm.dk

Specialer

 • Plastikkirurgi
 • Kæbekirurgi
 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • B&U psykiatri
 • Anæstesiologi

Andre opgaver

 • Specialpsykologer
 • Kompetenceudvikling af speciallæger
 • Medicinstuderende
 • Psykologistuderende
 • Prognose og dimensionering
 • Colorectal fellows
 

 

 

 

Casper Larsen

AC fuldmægtig
Tlf.: 2162 0054
Email: caplar@rm.dk

Specialer

 • Klinisk immunologi
 • Klinisk Farmakologi
 • Patolgisk anatomi og cytologi
 • Radiologi
 • KBU

Andre opgaver

 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Region Nordjylland; Samarbejdsforum m.m.
 • Udvikling ift. IT-systemer (evaluer.dk, logbog.net, videreuddannelsen.dk)
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Revision af LVU
 

 

 

 

Rune Kramer Knudsen

AC fuldmægtig
Tlf.: 
Email: Rune.Knudsen@midt.rm.dk

Specialer

 • IM: Kardiologi
 • IM: Infektionsmedicin
 • IM: Hæmatologi
 • IM: Gastroent/
  Hepatologi

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Revision af LVU
 

 

 

 

Margit Højbjerg 

Kontorassistent
Tlf: 7841 0780
Email: Margit.Hojbjerg@rm.dk

Specialer

 • Almen medicin
 • B&U Psykiatri
 • Dermato-venerologi
 • Kl Genetik
 • Kl Immunologi
 • Oftalmologi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Øre-Næse-Hals
 • Klinisk Basisuddannelse

Andre opgaver

 • KBU
 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 • Support IT-systemer
  • evaluer.dk
  • logbog.net
  • videreuddannelsen.dk 
 • Indkøb
 • EUD-aftalen
 

 

 


Inger Thorst

Chefsekretær
Tlf.: 2361 7651
Email: ingths@rm.dk 

Specialer

 • Anæstesiologi
 • Akutmedicin
 • Arbejdsmedicin
 • Gynækologi/obstetrik
 • IM: Endokrinologi
 • IM: Gastroenterologi/hepatologi
 • IM: Geriatri
 • IM: Hæmatologi
 • IM: Infektionsmedicin
 • IM: Kardiologi
 • IM: Lungemedicin
 • IM: Nefrologi
 • IM: Reumatologi
 • Patologisk anatomi og cytologi
 • Pædiatri
 • Retsmedicin
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Chefsekretær
 • Uddannelsesprogrammer
 • Introduktion 
 • ESDH superbruger/dagsordensmodul
 • VUS funktionspostkasse
 • SU funktionspostkasse
 • Personalemøder

 

 

Anne Krog Skovbo

Professionsbachelor
Tlf.: 2161 0963
Email: annskb@rm.dk

Specialer

 • Almen medicin
 • Pædiatri

Andre opgaver

 • VUS-møder
 • Praktikplads-AUH
 • Hjemmesider