Hoveduddannelsen varer 4 til 5 år, afhængigt af hvilket speciale du vælger. De forskellige hoveduddannelser er opbygget med delforløb på sygehuse og/eller praksis i regionen. Uddannelsen indeholder typisk delforløb på både funktionsbærende enheder og på højt specialiserede enheder, så du kan opnå både specialiserede og brede kompetencer inden for specialet.

Teoretisk uddannelse
Hoveduddannelsen indeholder både generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

Ansættelsesprocedure
De 5 regioner har fastlagt et nationalt regelsæt for ansættelsesproceduren i Notat om ansættelsesproceduren for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.  Det er de 3 videreuddannelsessekretariater der opslår de enkelte hoveduddannelsesforløb.

Ansøgning
Du søger hoveduddannelsesforløbene via www.videreuddannelsen.dk. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, tidligere uddannelsesforløb, forskning m.v. Derudover skal du lave en personlig motiveret ansøgning. Kravene til både motiveret ansøgning og dokumentation vil fremgå af vejledningen til det enkelte opslag, som offentliggøres på sekretariatets hjemmeside, samtidig med opslaget.

Udvælgelse af ansøgere og faglig profil
Ansættelsesudvalgene består af en repræsentant for hver af de uddannelsesgivende afdelinger samt repræsentanter for specialet (yngre læge og speciallæger) og en repræsentant udpeget af Yngre Læger.

De vurderer ansøgerne ud fra både den skriftlige ansøgning og en ansættelsessamtale, med udgangspunkt i specialets faglige profil, som er udarbejdet af specialeselskabet. Den faglige profil kan du se på videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider under de enkelte specialer, og oftest også på specialeselskabets hjemmeside.

Ansættelsesudvalgets afgørelse kan ikke ankes til andre myndigheder, men det er muligt at klage over proceduren til ansættelsesudvalgets formand. Klager over sagsbehandlingen fra sekretariatet kan rettes til lederen af sekretariatet.

Speciallægeautorisation
Du kan søge speciallægeautorisation seks måneder inden du er færdig med din hoveduddannelse, hos Sundhedsstyrelsen.