Kursus i Videnskabelig metode - Modul I indgår som obligatorisk del af forskningstræningen. Hoveduddannelseslæger i alle specialer med undtagelse af almen medicin, Gynækologi og obstetrik og kirurgi deltager i dette kursus.

Forskeruddannelsen ved Health, Århus Universitet varetager kurset i Videnskabelig metode - Modul I, og tilmelding foregår via deres hjemmeside.

Indhold
Under deltagelse i Kursus i Videnskabelig metode - Modul I bliver du undervist i anvendelse af forskning, i epidemiologi og kritisk litteraturlæsning, statistik samt i formidling af forskningsresultater. Det er et generelt kursus med fokus på akademikerrollen.