Modul I – grundkursus

Kursus i Videnskabelig metode - Modul I indgår som obligatorisk del af forskningstræningen. Hoveduddannelseslæger i alle specialer med undtagelse af almen medicin, Gynækologi og obstetrik og kirurgi deltager i dette kursus.

Forskeruddannelsen ved Health, Århus Universitet varetager kurset i Videnskabelig metode - Modul I, og tilmelding foregår via deres hjemmeside.

Modul II

Forskellige muligheder for modul II

Nogle specialer benytter sig af det fælles Modul II kursus af 4 dages varighed, som udbydes af Health, Aarhus Universitet. Andre specialer har tilrettelagt et særligt forløb, som er nærmere beskrevet i specialets lægefaglige indstilling.

Flere specialer har, udover det fælles Modul II, tilrettelagt seminardage, som kan indeholde præsentation af forskning i specialet, vejledning i grupper, mundtlig fremlæggelse af projektet for andre læger i hoveduddannelse m.v.

Se de nærmere informationer under de enkelte specialers lægefaglige indstillinger til forskningstræning. 

Tilmelding til fælles modul II kursus

Det er Forskeruddannelsen ved Health, Aarhus Universitet, som står for afholdelsen af det fælles Modul II kursus. Tilmelding foregår via deres hjemmeside, hvor du også finder yderligere information om indhold og afholdelse af kurserne.

Specialespecifikt kursus modul II 

Det specialespecifikke Modul II kursus kan være et teoretisk forløb, som er udbudt af et specialeselskab. I nogle specialer deltager de yngre læger fra Videreuddannelsesregion Nord, Syd og Øst i det samme forløb.

Flere specialer har tilrettelagt seminardage, som kan indeholde præsentation af forskning i specialet, vejledning i grupper, mundtlig fremlæggelse af projektet for andre læger i hoveduddannelse m.v. Se de nærmere informationer under de enkelte specialers lægefaglige indstillinger til forskningstræning. 

Særligt for almen medicin, kirurgi og gynækologi og obstetrik

Almen medicin, kirurgi og gynækologi og obstetrik har egne samlede specialespecifikke forløb for hele den teoretiske forskningstræning. Se mere på de enkelte specialeselskabers hjemmesider.

Forskningstræningskursus for kommende speciallæger i Psykiatri

Du finder programmet for forskningstræning, via dette link

Forskningstræningskursus for kommende speciallæger i Pædiatri, 2023-24

Program for forskningstræningkursus 2023-2024

Infomation om forskninstræningskursus DPS