SOL 1-kurset udbydes af Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland.

Formål
Formålet med kurserne i Sundhedsvæsenets organisation og ledelse er at sikre, at du som uddannelsessøgende læge opnår de i målbeskrivelserne for speciallægeuddannelsen angivne kompetencer inden for disse områder.

Kurset inddrager emner og problemstillinger fra lægens arbejde, der belyser og anvender regelsæt og teoretisk viden om organisation og ledelse på lokalt og på regionalt niveau. 

Mål
Efter gennemgået kursus skal den uddannelsessøgende læge:

  • kunne beskrive den organisation, som eget ansættelsessted indgår i, og kunne relatere denne viden til det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på lokalt og regionalt niveau samt øvrige organisationsformer i sundhedsvæsenet
  • have viden om love og regler i relation til sundhedsvæsenet og til lægens funktion heri og kunne anvende denne viden i en diskussion af udvalgte problemstillinger (cases) fra lægens daglige arbejde. Hovedvægten lægges på problemstillinger på lokalt og regionalt niveau
  • have indsigt i forskellige faglige og etniske kulturer i relation til samarbejde og kommunikation. Denne viden skal kunne anvendes til diskussion af problemstillinger fra sundhedsvæsenet
  • have basal viden om kvalitetsudvikling, herunder utilsigtede hændelser, Den Danske Kvalitetsmodel samt MTV m.v. Lægen skal kunne anvende denne viden i beskrivelse af muligheder for kvalitetsudvikling med eksempler fra egen hverdag
  • have viden om regelsæt, organisation og sagsgang i relation til patientklagesystemet, herunder relevante parter. Lægen skal kunne anvende denne viden i drøftelse af sagsgangen ved en konkret patientklagesag.


Yderligere information
For yderligere oplysninger om kursets indhold, afholdelse, tilrettelæggelse samt tilmelding, henvises til kursusudbyderens hjemmeside: www.rm.plan2learn.dk.


Kontaktpersoner
Uddannelskoordinator,Rikke Jeppesen, Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling. Kontaktoplysninger finder du her