SOL 3-kurset udbydes af Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland. 

Formål
Formålet med kurserne i Sundhedsvæsenets organisation og ledelse er at sikre, at du som uddannelsessøgende læge opnår de i målbeskrivelserne for speciallægeuddannelsen angivne kompetencer inden for disse områder.

På kurset skal inddrages emner og problemstillinger omkring ledelse, samarbejde og organisation på lokalt, regionalt og nationalt niveau med lægen selv som central aktør. 

Mål
Efter gennemgået kursus skal den uddannelsessøgende læge:

  • have viden om rammer og vilkår for personaleledelse i sundhedsvæsenet. Lægen skal kunne anvende denne viden samt inddrage forskellige ledelsesprincipper og principper for konflikthåndtering i en drøftelse af udvalgte problemstillinger (cases).
  • kunne illustrere evnen til at fungere som leder, samarbejder og medarbejder i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af sammenhængende patientforløb:
  • o I den primære sundhedssektor (almen praksis, lægevagt, sundhedscenter og lign.)
  • I den sekundære sundhedssektor (hospitalsafdeling i samspil med andre afdelinger)
  • På tværs af sundhedsvæsenets sektorer
  • kunne anvise forslag til løsning af konkrete faglige, forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger. Lægen skal herunder kunne inddrage eksempler på relevant teori vedrørende organisation og ledelse.
  • kunne vurdere en personlighedsprofils betydning for lægens potentiale som samarbejder og leder, herunder tilbydes en test.


Yderligere information
For yderligere oplysninger om kursets indhold, afholdelse, tilrettelæggelse samt tilmelding, henvises til kursusudbyderens hjemmeside: www.rm.plan2learn.dk.

Kontaktpersoner

Rikke Jeppesen - Uddannelseskoordinator
Tlf: 2499 5472
Email: rikjpp@rm.dk

Region Midtjylland, Koncern HR - Center for kompetenceudvikling