Målgruppe
Dette kursus henvender sig til nye tutorer i Region Midtjylland, samt tutorer, der ønsker en grundig opdatering. 

Formål 
Vi kommer rundt om uddannelsesforholdene for de forskellige typer uddannelseslæger vi møder i praksis fremover – og der er vigtige ændringer på.

Det skal være sjovt at være tutorlæge – og at være på tutorlægekursus!

Form og metode 
2-dages internatkursus. Oplæg og diskussioner i plenum. Gruppearbejde med praktiske øvelser og diskussioner. Stor deltageraktivitet.

Indhold
Vi vil arbejde med de formelle forventninger og krav til os som tutorlæger. Der vil blive lagt vægt på, hvordan uddannelse af unge kolleger kan blive en integreret del af klinikkens drift – til gensidig glæde for såvel den unge læge som for hele klinikken.

Fremover vil der blive meget mere fokus på vores vurdering af de uddannelsessøgendes kompetencer – og derfor vil konkret træning i forskellige metoder til kompetencevurdering blive øvet ihærdigt under kurset.

Detaljeret program sendes pr. e-mail til deltagerne forud for kursus.

(Er du erfaren tutorlæge, tilbyder vi lokale kurser hhv. Region Midtjylland og Region Nordjylland (annonceres i løbet af foråret). Disse kurser vil give en opdatering i forhold til den nye hoveduddannelse i specialet”. )

Kursusafgift
Der opkræves et deltagergebyr på 2.000 kr. (Faktura bliver sendt direkte til lægepraksissen, hvorfor der er nødvendigt, at ansættelsesadresse og cvr.nr fremgår ved tilmeldingen) Resten af kursusudgifterne betales af Region Midtjyllan. Kurset er godkendt at Efteruddannelsesfonden for almen praksis for 2 dage. (Kurset er obligatorisk i forhold til godkendelse som tutorlæge).

Kursusudbyder
Koncern HR, center for kompetenceudvikling, Region Midtjylland, Olof Palmes Allé 32, 8200 Aarhus N
Tilmed dig her

Ansøgning og ansøgningsfrist
Du ansøger elektronisk direkte via rn.plan2learn.dk
HUSK at du ved tilmelding, skal tilmelde dig som NY BRUGER, medmindre du allerede er oprettet i rn.plan2learn.dk. Efter at du har valgt "ny bruger", skal du gå ind under "Nej, jeg er ikke medarbejder i Region Midtjylland" og trykke "Fortsæt oprettelse" (dette gælder også læger i almen praksis i Midtjylland, da de ikke er regionsansatte).