Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2018 målbeskrivelsen
Aalborg - Hjørring - 28. juni 2019
Aalborg - Randers - 5. juni 2020
Aalborg - Viborg - 28. juni 2019
Aarhus - Herning - 13. december 2019
Aarhus - Horsens - 13. december 2019
Aarhus - Randers - 5. juni 2020
Aarhus - Viborg  - 13. december 2019

2013 målbeskrivelsen
Aalborg - Hjørring - 17. september 2013
Aalborg-Randers - 30. april 2014
Aalborg-Viborg - 30. april 2014
Aarhus (THG-NBG-SKS) - Herning - 30. april 2014
Aarhus (THG-NBG-SKS) - Horsens - 30. april 2014
Aarhus (THG-NBG-SKS) - Randers - 30. april 2014
Aarhus (THG-NBG-SKS) - Viborg - 5. februar 2014
Auarhs (THG-SKS-NBG) - Herning - 30. april 2014
Aarhus (THG-SKS-NBG) - Horsens - 30. april 2014
Aarhus (THG-SKS-NBG) - Viborg - 5. februar 2014

2007 målbeskrivelsen
Appendiks - Ultralyd
Appendiks - Ultralyd kompetencekort
Skejby - Aarhus - Herning - 11. marts 2009
Skejby - Aarhus - Viborg - 27. maj 2009
Aalborg - Hjørring - 10. februar 2011
Aalborg - Randers - 10. februar 2011
Aalborg - Viborg - 10. februar 2011
Aarhus - Skejby - Herning - 11. marts 2009
Aarhus - Skejby - Horsens - 11. marts 2009
Aarhus - Skejby - Randers - 11. marts 2009

2004 målbeskrivelsen
Aalborg - Hjørring (Blok 9)
Aalborg - Hjørring (Blok 12)
Aalborg - Randers (Blok 7)
Aalborg - Randers (Blok 10)
Aalborg - Viborg (Blok 8)
Aalborg - Viborg (Blok 11)
Aarhus - Skejby - Herning
Aarhus - Skejby - Holstebro
Aarhus - Skejby - Randers
Aarhus - Skejby - Aarhus - Herning
Aarhus - Skejby - Aarhus - Holstebro
Aarhus - Skejby - Aarhus - Viborg