I Videreuddannelsesregion Nord har specialets Postgraduate kliniske lektor udarbejdet en 
vejledning for udenlandske læger, der søger om dansk speciallægeanerkendelse. Vejledningen beskriver, hvilke dokumentation en ansøgning skal indeholde, og hvortil den skal fremsendes.

Udenlandske ansøgere er velkommen til at kontakte Videreuddannelsessekretariatet, hvis der er spørgsmål til vejledningen eller til ansøgningsproceduren.